หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  ประวัติความเป็นมา
   
 
ประวัติตำบล
 
 
ชุมชนบ้านกร่าง เดิมเป็นชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตรงบริเวณวัดบ้านกร่างในปัจจุบัน เหตุที่เรียกว่า “ชุมชนบ้านกร่าง” เนื่องจากมีต้นกร่างขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางการค้าขายทางเรือ เนื่องจากมีท่าเทียบเรือ โดยจะมีเรือกำปั่นขนสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ชุมชนต่างๆ โดยใช้เกวียนบรรทุกสินค้า โดยสภาพพื้นที่เป็นทางผ่านของการคมนาคมทางบก ประกอบกับเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำท่าจีน จึงมีประชาชนอพยพมาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เกิดเป็นกลุ่มคน เป็นชุมชนต่างๆ
  ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ทางราชการจึงได้รวบรวมกลุ่มชมชนต่างๆ เข้าเป็นหมู่บ้าน ตำบล โดยใช้ชื่อว่าตำบลบ้านไร่ ซึ่งมีนายปุย พลเสน เป็นกำนันตำบลบ้านไร่ ต่อมาเมื่อนายวิภาส อินสว่าง ขึ้นเป็นกำนันตำบลบ้านไร่ เห็นว่าพื้นที่ตำบลบ้านไร่กว้างเกินไป และกินพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน การปกครองดูแลเป็นไปอย่างยากลำบาก การสัญจรไปมาใช้ทางเรือเท่านั้น จึงได้ขอแบ่งแยกฝั่งทางทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่ และตั้งชื่อว่า "ตำบลบ้านกร่าง" ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยมีนายวิภาส อินสว่าง เป็นกำนันคนแรกของตำบลบ้านกร่าง
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
ตำบลบ้านกร่าง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศลงวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2539 และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเทศบาลตำบลบ้านกร่าง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555
 
ตราสัญลักษณ์
 
สัญลักษณ์
รูปพระขุนแผนทรงพลใหญ่อยู่กลางวงกลม
ที่มา
พระขุนแผนทรงพลใหญ่ คือพระเครื่องที่มีชื่อเสียงของตำบลบ้านกร่าง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป
สื่อความหมายถึง
ชุมชนตำบลบ้านกร่าง เป็นชุมชนที่มีการดำเนินชีวิตโดยยึดถือในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา มีจิตใจเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุข
 
ที่ตั้ง
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกร่าง ตั้งอยู่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ศรีประจันต์ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นที่ตั้งของ หมู่ที่ 1 ส่วนที่ 2 เป็นที่ตั้ง ของหมู่ที่ 2 - 6 โดยมีพื้นที่ ของเทศบาลตำบลศรีประจันต์กั้นกลาง เนื้อที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกร่างมีทั้งหมดประมาณ 23.007 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,379.375 ไร่
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำท่าจีน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,276 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,517 คน คิดเป็นร้อยละ 47.71
  หญิง จำนวน 2,759 คน คิดเป็นร้อยละ 52.29
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,984 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 229.32 คน/ตารางกิโลเมตร
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 จากงานทะเบียนราษฎร์อำเภอศรีประจันต์
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านทำเน 382 422 804 281
2 บ้านกร่าง 124 131 255 159
3 บ้านดอนบุบผาราม 712 733 1,445 477
4 บ้านปู่เจ้า 512 583 1,095 424
5 บ้านกล้วย 442 508 950 375
6 บ้านดงตาป้อม 345 382 727 268
  รวมทั้งสิ้น 2,517 2,759 5,276 1,984
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร : 081-644-2222
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 035-582-924 ต่อ 101-108 โทรสาร : 035-582-742
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 4,553,387 เริ่มนับ 2 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10