หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกร่าง
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านกร่าง
นายบารมี เที่ยงธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
 
   
 
   
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่าง [ 27 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงคอนกรีตกันดิน หมู่ที่ [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลบ้า [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงประปา (โครงการก่อส [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 88 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหูช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 100 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,3,4 [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 80 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงประปา (ก่อสร้างอา [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 123 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
แผนการจัดหาพัสดุ ผด. 2 [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 84 
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 82 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง บร [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 133 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง บร [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 143 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเช็คกั้นน้ำประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกร่ [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 116 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านก [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 171 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 เดื [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแบบแจ้งผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ [ 14 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 85 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแบบแจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 92 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 106 
ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 4 เดือ [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 164 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาและแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุ [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 213 
ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 เดือ [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 205 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 195 
ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 เดือ [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 207 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 185 
ประกาศราคากลางโครงการรื้อถอนและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ทรงแซมเปญ) หมู่ที่ 1 ตำ [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 197 
ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 4 เดือ [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 189 
ประกาศผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 190 
   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
   
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ กสธ. มท 0819.2/ว221  [ 26 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว233 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. มท 0803.3/ว231  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม กศ. มท 0816.2/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/856-931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/947-1008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว549  [ 25 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบรายงานฯ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว220  [ 25 ม.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) (ฉบับปรับปรุง) กค. มท 0803.3/ว219 [เอกสาร]  [ 25 ม.ค. 2565 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
   
   
 
สพ 0023.3/ว 232 ขอให้จัดส่งรายละเอียดแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.1/ว 1732 ผลการคัดเลือกและประเมินงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 1722 การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 225 แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1-2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 .pdf  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 226 แจ้งมติ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 1676 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565).pdf  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 1673 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565).pdf  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 1671 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการบริหารงานบุคคลก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 219 ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 1637 โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อน  [ 26 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 1570 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน).pdf  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
สพ.0023.5/ว212 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ พ.ย.64  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
สพ.0023.5/ว1543 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.3/ว210 การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (ระบบประปาหมู่บ้าน/ชุมชน)  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 1518 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 207 การดำเนินงานตลาดชุมชน  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 1503 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว1475 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลออกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 1482 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 40/2564  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.3/ว1481 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย  [ 25 ม.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.ตลิ่งชัน ทำความเข้าใจโรคโควิด-19 แม้จะมีวัคซีน [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ สู้ โควิด 19 [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ไปโรงเรียนยังไงให้ปลอดภัยจาก โควิด19? [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ความรู้สู้ COVID-19🏥 [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนมะเกลือ อบต.ดอนมะเกลือ ร่วมกับ อบจ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.สระกระโจม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.สระกระโจม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.สระกระโจม ขอความรวมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมอบใบประกาศเกียติคุณผู้สูงอายุ 100 ปี [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.องค์พระ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อ และตั้งศูนย์ล้อ รถยน [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.องค์พระ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซ่มและบำรุงรักษา ของรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต 488 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.สระกระโจม ประกาศเทศบาล เรื่อง การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.พิหารแดง คุณสรชัด สุจิตต์ ท่านสมาชิกสภาราษฏร์จังหวัดสุพรรณบุรี มามอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบว [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อยาฉีดกำจัดวัชพืชภายในคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา (บ้านกล้วย-ละหาร) (หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 ม.ค. 2565 ]

   
 
   
 


ทต.เดิมบาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู [ 27 ม.ค. 2565 ]ทต.เดิมบาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต [ 27 ม.ค. 2565 ]ทต.เดิมบาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสันตอ หมู่ที่ ๒ [ 27 ม.ค. 2565 ]ทต.หนองกระทุ่ม จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางฟอร์ด สีบรอนด์ ทะเบียน กค ๗๗๕ สุพรรณุบรี เป็นเงิน ๑๐ [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.ห้วยขมิ้น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้กับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.บางใหญ่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๑๘ รายการ ประจำปีงบ [ 27 ม.ค. 2565 ]ทต.สระกระโจม จ้างกั้นห้องกระจกฝั่งตะวันออก ชั้นล่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4 [ 27 ม.ค. 2565 ]ทต.สระกระโจม ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด ภายในเขตเทศบาลตำบลสระกระโจ [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.ศรีประจันต์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.ต้นตาล ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]ทต.หนองกระทุ่ม จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน ขส ๘๔-๔๕๙๒ สุพรรณบุรี เป็นเงิน ๙,๒๖๐ บ [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.วังคัน จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกประตูให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรังงาม ประจำปีงบประม [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.พิหารแดง ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ทต.โพธิ์พระยา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ทต.โพธิ์พระยา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-9348 สพ (กองสาธา [ 26 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านกร่าง ซื้อยาฉีดกำจัดวัชพืชภายในคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา (บ้านกล้วย-ละหาร) (หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.ดอนปรู จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]อบต.วังยาว ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]อบต.บางใหญ่ จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดตักหินคลุกและบูรณะเกรดปรับปรุงถนนจากอุทกภัย (น้ำท่วม) หม [ 25 ม.ค. 2565 ]อบต.ทะเลบก โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 25 ม.ค. 2565 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.ย. 2564)    อ่าน 147  ตอบ 0  
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายน 2564 (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 206  ตอบ 0  
การขอใช้สถานที่ของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 165  ตอบ 0  
   
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 

กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก  

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกร่าง  
ดูทั้งหมด
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร : 081-644-2222
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 035-582-924 ต่อ 101-108 โทรสาร : 035-582-742
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 1,968,378 เริ่มนับ 2 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
ทต.บ้านกร่าง
facebook
ทต.บ้านกร่าง
ทต.บ้านกร่าง